Istorijat:


Počeli smo kao malo porodično preduzeće za obradu metala, kroz niz godina uspeli smo da se konstantno razvijamo i usavršavamo. kreativnost, rad sa specijalnim stegama i alatima omogućavaju uvek budemo korak dalje od konkurencije. Preduzeće “IMD METAL” iz Aranđelovca krasi jedna porodična atmosfera u kojoj se klijentima nudi jedan personalizovani pistup, a samom tim i efikasnost u poslu.