U našoj firmi zaposleni su kadrovi od mašinskih inženjera, mašinskih tehničara pa do operatera na mašinama za obradu metala i naših bravara.


Posao mašinbravara je da izrađuje i popravlja rezni i stezni alat, ograde, brave, ključeve, mehanizme za vrata i prozore… Obrađuje limove, profile i cevi, izrađuje metalni nameštaj. Vrši montažne radove na građevinskim objektima. Upoznaje se sa tehničkom dokumentacijom i na osnovu nje vrši izbor alata i materijala, obrađuje metalne predmete rezanjem, bušenjem, varenjem… Pri radu koristi pneumatski čekić, bušilicu, aparate za zavarivanje, ručni i merni alat, pribor za održavanje. Radi u zatvorenom ili na otvorenom prostoru, često na visini. Obavlja održavanje i opravku alatnih mašina, opreme, uređaja i instalacija.